sidenav header background
sidenav background

CCER讨论稿:经济机会、代际流动性和共同富裕:一个文献综述

发布日期:2022-10-31 01:01    来源:

No. C2022005                                                      2022-10-31

陈雅坤 张皓辰 杨汝岱 易君健
 

摘要:经济机会的平等和代际流动性的提高是实现人的自由平等发展、推进共同富裕的重要方面。近十年来,得益于行政大数据的应用,关于代际流动性的研究迅速发展。本文从理论和实证两个方面对代际流动性的国内外文献进行综述,对代际流动研究中的数据来源、度量指标、常见偏误进行总结,对前沿文献的结果进行梳理,并对我国的相关研究进展进行评述在此基础上,本文还讨论了代际流动性实证分析的最新进展,未来研究趋势以及政策含义。

关键词:机会平等 代际流动性 人力资本 共同富裕

讨论稿全文下载../../../docs/20221031130324688448.pdf